ISTIMEWA

Thursday, April 26, 2012

Monolog Diri 256 - Monolog Diri Ku

MAHA KAYA ALLAH
mulut : ada masa berbicara . ada masa diam saja . tapi hati berbicara sentiasa . ini monolog namanya . ada monolog diri ku sesuai dengan monolog diri mu . ada monolog diri ku menjadi monolog diri mu . lazimnya hati monolog tak diketahui sesiapa . sebab ia hanya rasa . tapi monolog diri ku melampaui dada . sebab ku ingin kongsikan bersama . kongsi harta aku tak punya . sebab aku miskin, sekali pun tak la papa kedana . tapi aku kaya rasa .

No comments:

Post a Comment