ISTIMEWA

Monday, March 26, 2012

Monolog Diri 203 - Wakil Allah versus Wakil Rakyat

MAHA MENGETAHUI ALLAH
Tuhan ada misi untuk manusia yang menghuni dunia . pertama, jadi hambaNya . kedua, jadi khalifahNya . dalam politik Islam, pemimpin adalah khalifah Allah . dengan kata lain, pemimpin itu wakil Allah . dia melaksanakan amanah Allah . pemimpin bukan wakil rakyat . kalau wakil rakyat, dia melaksanakan amanah rakyat . wakil Allah melaksanakan amanah Allah . sangat berbeza sekali politik Islam dengan politik bukan Islam . cuba la kita faham .

No comments:

Post a Comment