ISTIMEWA

Tuesday, March 27, 2012

Monolog Diri 211 -Tiga Serangkai

MAHA PENCIPTA ALLAH
ada 3 serangkai dalam Islam . iman ibadah akhlak . iman ibarat tunjang . ibadah ibarat pokok . akhlak ibarat buah . pokok tanpa tunjang akan cepat tumbang . pokok tanpa buah cepat ditebang orang . ketiga-tiga ini : iman ibadah akhlak : mesti serentak seiring sejalan . satu pun tak boleh ketinggalan . setiap satu mesti dimajukan . fasa pertama pada diri dulu . fasa kedua pada keluarga . fasa berikutnya pada masyarakat dan negara .

No comments:

Post a Comment